23. Ito World 2006
24. JCC Bowers 2015
27. Metis Labs 2017
29. Monolith AI 1
30. Mouldbox 2017
31. MOV.AI 1
34. nPlan 2
35. OpenCapacity 2013
36. OpenSensors 1
37. Oxbotica 1
38. PlaceMake.io 1
39. Predina Tech 2016
40. Q-Bot 1
42. Roborace 2015
43. Rovco 2016
44. Satalia 2008
45. SATAVIA 27
46. Sensat 2015
47. Shadow Robot 1987
48. Sky-Futures 1
49. Skyscape 2017
50. SLAMcore 11
52. TechNative.io 2014
53. ThingTrax 2015
56. TravelAi 22
57. Turbo AI™ 2017
59. Wluper 1
60. Xihelm 1
61. XMOS 1
62. Zencargo 2017